Χάρης Σιακαλλής

Διευθυντής/ Εκπαιδευτής

Ο Χάρης σπούδασε Οικονομικά (BSc) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)  καθώς και στην Ψυχολογία (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας όπου και ολοκληρώνει σύντομα τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Συμβουλευτική Ψυχολογία. Το πρόγραμμα του παραπάνω μεταπτυχιακού τίτλου βασίζεται στο μοντέλο εκπαίδευσης και κατάρτισης επιστήμονα-επαγγελματία, όπου η επιστήμη και η πρακτική θεωρούνται συμπληρωματικές και αλληλεξαρτώμενες.

Από το 2008 εργάζεται στην Κύπρο σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Αρχικά, ως βοηθός εσωτερικός ελεγκτής στον Οργανισμό Λανίτη, στη συνέχεια ως Ελεγκτής Τροφίμων και Ποτών στην επιχείρηση Χάρης Βασιλείου και από το Φεβρουάριο του 2011 ως Διευθυντής Καφετερίας της Belco co Ltd, η οποία, μεταξύ άλλων, διαχειρίζεται την καφετέρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του μεγαλύτερο Ακαδημαικού Ιδρύματοε της Κύπρου, με 12.000 εγγεγραμμένους σπουδαστές, με αυξανόμενη τάση.

Η τεράστια εμπειρία του Χάρη στον ιδιωτικό τομέα σε συνδυασμό με τα ακαδημαϊκά του προσόντα έχει θετική επίδραση στην περαιτέρω ανάπτυξη και εμπλουτισμό του Ινστιτούτου Ανάπτυξης, καθώς ασχολείται εκτός από τα διοικητικά του καθήκοντα με την εκπαίδευση ενηλίκων, εταιρικά σεμινάρια, καθώς και με συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και καθοδήγησης.