Βίκυ Χαραλάμπους

Η Βίκυ Χαραλάμπους είναι υποψήφια διδάκτωρ Θετικής Οργανωσιακής Ψυχολογίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργανωσιακή Ψυχολογία και πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Διευθύνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης, όπου παρέχει, μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, αξιοποιώντας κυρίως εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο, σε γονείς, εκπαιδευτικούς, ενήλικες και παιδιά. Έχει εμπλακεί στον συντονισμό οκτώ ευρωπαικών
προγραμμάτων.

Εργάστηκε στην SHL Hellas, η οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, κατείχε τη θέση της Human Resources Executive στην British American Tobacco κι εργάστηκε επίσης ως Υπεύθυνη Προσλήψεων και Διαχείρισης Απόδοσης στην C.A. Papaellinas. Έχει εργαστεί, επίσης, ως Λέκτορας Οργανωσιακής Ψυχολογίας στο European University και ως Συντονίστρια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημιουργικές Τέχνες & Εμψύχωση» (Global College).

Είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου κατείχε τη θέση της Υπεύθυνης Εκδόσεων και Επικοινωνίας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2013 – 2015) κι έχει βραβευθεί για τη συνεισφορά της στην επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Mentoring και Coaching
(EMCC Cyprus), αντιπρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Συνεργατικής Μάθησης κι ερευνητικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας.

Τα βασικά της ενδιαφέροντα αφορούν θέματα ευημερίας στον χώρο εργασίας, παρακίνησης και ενδυνάμωσης ατόμων και ομάδων, θετικής ηγεσίας, ψυχικής ανθεκτικότητας και διαχείρισης απόδοσης.