ΝΕΟ! TΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ

ΝΕΟ! TΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι «Τεχνικές για επιτυχία στο σχολείο και στη ζωή» είναι ένα πρόγραμμα συναισθηματικής και κοινωνικής εκπαίδευσης, που σκοπό έχει να βοηθήσει παιδιά και έφηβους να κάνουν τη στροφή προς τα μέσα, να έχουν μια πιο ισορροπημενη ανάπτυξη, να είναι πιο ευτυχισμένοι και να επιτύχουν στις επαγγελματικές τους αναζητήσεις. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα κενό στη σχολική εκπαίδευση που είναι περισσότερο εστιασμένη στη γνωστική ανάπτυξη.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες του προγράμματος βοηθούν τα παιδιά ώστε:

 • Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους
 • Να αποδεχτούν και να εκτιμήσουν τον εαυτό τους
 • Να σκέφτονται θετικά και αισιόδοξα
 • Να βελτιώσουν τις σχέσεις τους
 • Να μάθουν να συνεργάζονται
 • Να δώσουν νόημα και ομορφιά στη ζωή τους
 • Να μάθουν να προγραμματίζουν, να οργανώνονται και να θέτουν στόχους
 • Να γνωρίσουν νέες και πιο αποτελεσματικές τεχνικές μελέτης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί εκπαιδεύοντας τα ίδια τα παιδιά είτε ατομικά είτε σε ομάδες σε 5  θεματικές ενότητες:

1) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ & ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

 • Δυνατά και αδύνατα σημεία βάσει του ολιστικού μοντέλου των 5 εαυτών
 • Ποιες οι βασικές μου ανάγκες;
 • Οι ΑΞΙΕΣ που κατευθύνουν τη ζωή μου
 • Τρόποι αξιοποίησης των δυνατών στοιχείων χαρακτήρα
 • Αυτοεκτίμηση για επιτυχία στη ζωή
 • Η λίστα της επιτυχίας

2) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Οι στόχοι που θέλω να πετύχω στη ζωή μου
 • Τεχνική καθορισμού στόχων (SMART)
 • Οργάνωση ωρών της βδομάδας μου (αποτελεσματική διαχείριση χρόνου)
 • Δημιουργία προσωπικού προγράμματος δράσης

3) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ – ΨΥΧΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Μέτρηση του άγχους μου
 • Τρόποι διαχείρισης του άγχους μου
 • Έχω συναισθηματική νοημοσύνη;
 • Είμαι ευτυχισμένος/ η;
 • Μαθήματα αισιοδοξίας και θετικότητας
 • Αυτοπεποίθηση: Πιστεύω στις δυνατότητες μου

 4) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 • Δεξιότητες επικοινωνίας στην οικογένεια
 • Πώς να δημιουργώ και να διατηρώ φιλίες
 • Μαθαίνω να συνεργάζομαι στο σπίτι και στο σχολείο
 • Τεχνικές για αποτελεσματική επικοινωνία
 • Διαχείριση συγκρούσεων και διαφωνιών

5) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

 • Νοητικοί χάρτες (Mind maps)
 • Μαθαίνω τους τύπους νοημοσύνης μου
 • Στυλ Μάθησης (Learning styles)
 • Τεχνικές για καλύτερη συγκέντρωση

 * Τα ομαδικά εργαστήρια μπορούν να γίνουν και εκτός Λευκωσίας για ομάδες άνω των 12 ατόμων.