Προώθηση των σχέσεων προστασίας και φροντίδας στο πλαίσιο της οικογένειας

Προώθηση των σχέσεων προστασίας και φροντίδας στο πλαίσιο της οικογένειας

Το Institute of Development είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμμετοχή του στο έργο “IRENE: οικογενειακή εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της βίας”.

Το έργο απορρέει από την ανάγκη να δοθεί μια διεπιστημονική και πολυπολιτισμική απάντηση στις διάφορες μορφές βίας που μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο της οικογένειας, όπως είναι η έμφυλη βία, η παιδική κακοποίηση, η βία μεταξύ παιδιών και γονέων ή η κακοποίηση των ηλικιωμένων. Ως απάντηση στη βία, το συγκεκριμένο έργο επιχειρεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών ενθαρρύνοντας την προώθηση υγιών σχέσεων φροντίδας και προστασίας μεταξύ των μελών τους.


Το έργο “IRENE: Οικογενειακή εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της βίας” συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+, συντονίζεται από τον οργανισμό Andaluza de apoyo a la Infancia ALDAIMA (Ισπανία) και η κοινοπραξία αποτελείται από πέντε ευρωπαϊκούς οργανισμούς: The Rural Hub (Ιρλανδία), Proportional Message – Associação (Πορτογαλία), VIVA FEMINA (Πολωνία), Institute of Development LTD (Κύπρος) και CO&SO – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarieta’-Consorzio di Cooperative Sociali-Societa’ Cooperativa Sociale (Ιταλία).


Η συμμετοχή διαφορετικών χωρών στο συγκεκριμένο έργο θα δώσει την ευκαιρία για ανταλλαγή διαφορετικών εμπειριών και πρακτικών σε τομείς όπως η έμφυλη βία, η φροντίδα για νέους και οικογένειες, η φροντίδα για άτομα με αναπηρίες, η κοινωνική έρευνα και η εκπαίδευση ενηλίκων.

Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών πηγών τόσο για οικογένειες όσο και για επαγγελματίες. Μεταξύ άλλων, το έργο θα προσφέρει:
● Μια “εργαλειοθήκη για οικογένειες” η οποία θα αποτελείται από διαδραστικό υλικό (κόμικς, περιοδικά και ακουστικά βιβλία) προσαρμοσμένο σε διάφορες ηλικίες. Με τη χρήση αυτών των πηγών, οι οικογένειες θα μάθουν στρατηγικές και συμπεριφορές που προάγουν την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των μελών τους.
● Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Ευτυχισμένες οικογένειες” (σε δια ζώσης και ηλεκτρονική μορφή) το οποίο θα επιτρέψει στις οικογένειες να μάθουν για αυτό το μοντέλο μάθησης, να αναπτύξουν υγιείς μορφές σχέσεων και να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές για την πρόληψη της βίας στο οικογενειακό πλαίσιο.
● Εκπαιδευτικό υλικό που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες, οι οποίοι θα μάθουν να ενσωματώνουν το σχετικό υλικό στην εργασία τους με τις οικογένειες και θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τους δικούς τους διαδραστικούς πόρους (κόμικς, ηχητικά βιβλία κ.λπ.).

Η πρώτη διεθνής συνάντηση των εταίρων του έργου έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη Βιρτζίνια της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχουσες οργανώσεις γνωρίστηκαν καλύτερα μεταξύ τους και προσδιόρισαν τους κοινούς άξονες εργασίας και τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του έργου.