Αντίστροφη Ηγεσία: ένα συχνά ανεπίσημο φαινόμενο

Αντίστροφη Ηγεσία: ένα συχνά ανεπίσημο φαινόμενο

Blog
Αναγνωρίζοντας ότι η γνώση δεν είναι μονόδρομος, αλλά αντίθετα ότι είναι στο συμφέρον όλων να μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία των υπαλλήλων μας, έχει ανθίσει το ενδιαφέρον μας γύρω από την αντίστροφη καθοδήγηση (reverse mentoring). Πιο συγκεκριμένα, είναι πλέον συνήθης πρακτική μία/ένας νεότερη/ος υπάλληλος να ενεργεί ως μέντορας για να μοιραστεί την τεχνογνωσία με μία/έναν παλαιότερη/ο, ανώτερη/ο συνάδελφο η/ο οποία/ος δρα σαν καθοδηγούμενη/ος. Στο πνεύμα της αντίστροφης καθοδήγησης υπάρχει ακόμα μια τάση που συναντάμε στους οργανισμούς, η αντίστροφη ηγεσία (reverse leadership), την οποία θα συζητήσουμε σε αυτό το άρθρο. Συνήθως αναμένουμε να δούμε ηγετικές συμπεριφορές από άτομα που βρίσκονται σε επίσημα ηγετικούς ρόλους. Παρόλα αυτά, είναι πολύ πιθανό να έχουμε συναντήσει περιστατικά αντίστροφης ηγεσίας. Συμβαίνει όταν κάποιο άτομο που δεν έχει επίσημο ηγετικό ρόλο επιδεικνύει μεγάλη ηγετική ικανότητα. Για παράδειγμα, όταν ένας/μία…
Read More
The emerge of “e-mentoring” in the professional world: Benefits and Useful Tools

The emerge of “e-mentoring” in the professional world: Benefits and Useful Tools

Blog
E-mentoring is constantly gaining popularity in educational and professional settings. Traditionally formal mentoring programmes, pair-up participants with highly skilled individuals who provide one-on-one interactions, guidance, support and often might result to a stronger bond like friendship. A mentoring relationship focuses on establishing a mutually beneficial partnership in order to achieve specific goals. A mentor and a mentee are the two particles that form that relationship and the quality of their interaction and transference is the backbone of any mentoring program.  As technology has advanced so greatly past few decades, so has the way workplace mentoring programmes operate nowadays. Traditionally mentorship was conducted in face-to-face interactions, however technology has alter the way we work, communicate, connect and mentor.  Electronic mentoring or “e-mentoring” is the merging of traditional one-on-one mentoring with the…
Read More
Ο Ρόλος των Θετικών Συναισθημάτων στον Εργασιακό Χώρο

Ο Ρόλος των Θετικών Συναισθημάτων στον Εργασιακό Χώρο

Blog
Βίκυ Χαραλάμπους PhD in Positive Organisational Psychology Director & Trainer at the Institute of Development, CY (iodevelopment.eu) Ο ρόλος των συναισθημάτων στον εργασιακό χώρο και κυρίως της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι από τα βασικά θέματα που απασχολούν τους σύγχρονους οργανισμούς.  Παρ' όλο που τα συναισθήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εργασιακής εμπειρίας, η μελέτη των συναισθημάτων και της συναισθηματικής έκφρασης στα οργανωτικά πλαίσια ήταν συγκριτικά με τώρα περιορισμένη από την ψυχολογική έρευνα για το λόγο ότι ίσως η έκφραση των συναισθημάτων θεωρείται ακόμα από πολλούς ανεπιθύμητη. Σημαντικό σημείο εκκίνησης της εκδήλωσης του ενδιαφέροντος στο χώρο αυτό, ήταν η δημοσίευση του βιβλίου του Daniel Goleman (1995) σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη, που ήταν για πολύ καιρό στον κατάλογο των Bestseller της New York Times. Πιο πρόσφατα η Fredrickson (1998) ανέπτυξε το broaden-and build…
Read More
Εστίαση Προσοχής και Δημιουργική Ροή – Το Κλειδί για τη Δια Βίου Μάθηση

Εστίαση Προσοχής και Δημιουργική Ροή – Το Κλειδί για τη Δια Βίου Μάθηση

Blog
Από την σύλληψη και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο άνθρωπος, ως ζωντανός οργανισμός αναπτύσσεται και με την πάροδο του χρόνου υποβάλλεται σε πληθώρα μεταβολών. Οι μεταβολές αυτές δεν αφορούν μόνο την σωματική του δομή και τη βιολογική υπόσταση αλλά και τη συμπεριφορά, ικανότητες και δεξιότητες του ατόμου. Η αναπτυξιακή εξέλιξη είναι πιο έντονη και εμφανής στα πρωταρχικά στάδια της ζωής ενός ατόμου. Δεν είναι τυχαία η έκφραση «απορροφά τις γνώσεις σαν σφουγγάρι» που χρησιμοποιούμε συχνά για να περιγράψουμε τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών. Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν στη νευρωνική δραστηριότητα των παιδιών έδειξαν πως τα παιδιά έχουν πιο αποτελεσματικές τεχνικές συγκέντρωσης και εστίασης της προσοχής.  Οι Bassett et al. (2015), επιχείρησαν να απαντήσουν το ερώτημα γιατί κάποια άτομα μαθαίνουν νέες δεξιότητες πιο εύκολά από άλλα. Η…
Read More
SAILAWAY

SAILAWAY

Blog
Η συμμετοχή στον αθλητισμό για παιδιά και άτομα κάθε ηλικίας, επιφέρει πληθώρα ωφελημάτων, τόσο στη σωματική κατάσταση και υγεία, αλλά και στην ψυχολογική ευημερία και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) δεν αποτελούν εξαίρεση και έχουν το δικαίωμα να αθλούνται και να ψυχαγωγούνται με ασφάλεια, κάτω από την επιτήρηση εκπαιδευτών με την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση. Η Ιστιοπλοΐα ως άθλημα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο βίωμα και προσφέρει μοναδικές μαθησιακές ευκαιρίες στα άτομα που ασχολούνται με αυτό. Η επαφή με τα στοιχεία της θάλασσας και του άνεμου, η εξοικείωση με τους ναυτικούς όρους και εκτέλεση προκαθορισμένων ρουτίνων μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με ΔΑΦ να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και της αυτονομία τους. Επιπρόσθετα τους προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία και πλαίσιο για να εξασκήσουν τις…
Read More
SWPBS project (video)

SWPBS project (video)

Blog
After 3 years of implementation, countless memories, lessons, and untold sweat and laughter, we are proud to present to you what people who were actively involved, say about the SWPBS project! Teachers and children deserve the most! Without their immersed efforts and willingness to positively contribute to their educational systems, nothing would have been possible. Special thanks to 90 schools, 2000 teachers, 15 000 students that made our initial objectives possible and attainable. Thank you all!!! https://www.youtube.com/watch?v=TBwANdmm32I The “Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach” (SWPBS) is an ERASMUS+ Key Action 3 Policy Experimentation program, which aims to establish an inclusive non-discriminatory social culture and necessary socio-emotional and behavioral supports for all children in a school across four EU countries (Cyprus, Finland, Greece, Romania). Project…
Read More
Στερεότυπα και Προκαταλήψεις

Στερεότυπα και Προκαταλήψεις

Blog
Είναι μία γενικευμένη και εύλογη τάση του ανθρώπινου είδους να ομαδοποιεί και να ορίζει τα χαρακτηριστικά του ατόμου με βάση την ένταξή τους σε συγκεκριμένα σύνολα; όπως το πολιτισμικό υπόβαθρό, η κοινωνικό-οικονομική κάστα, η θρησκεία, η φυλή, το φύλο, προσέλευσή τους ή ακόμα και έκδηλα εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα του δέρματος, το ύψος, το βάρος ή το στυλ ντυσίματος. Πρόκειται για τυποποιημένες και συχνά απλουστευμένες εντυπώσεις που σχηματίζουμε στις πλείστες περιπτώσεις πρόωρα για τα άλλα άτομα. Πολλές φορές, η γενίκευση αυτή δεν γίνεται με κακή πρόθεση, είναι απλά η αυτόματη εξαγωγή συμπερασμάτων ή πιθανών ορισμών βασισμένων στα ερεθίσματα που εκλαμβάνει το άτομο και συνδέονται από προηγούμενες εμπειρίες ή/και γνώσεις. Αυτό όμως παρεμποδίζει στην πραγματικότητα την ουσιαστική επαφή, την κατανόηση και αποδοχή του ατόμου. Ταυτόχρονα περιορίζει την αυτό-γνωσία, αφού μέσα…
Read More
Ο Ρόλος των Θετικών Συναισθημάτων στον Εργασιακό Χώρο

Ο Ρόλος των Θετικών Συναισθημάτων στον Εργασιακό Χώρο

Blog
Η θετική στάση των εργαζομένων μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές εντυπώσεις στους πελάτες και αντίστροφα η αρνητική στάση να οδηγήσει σε μη ευνοϊκά αποτελέσματα και να χάσει έτσι ο οργανισμός με πολλούς τρόπους. Πολλές φορές, είναι γνωστό ότι τα θετικά αποτελέσματα (π.χ. αύξηση των πωλήσεων) συσχετίζονται με την έκφραση θετικών συναισθημάτων από τους πωλητές. Έχει δειχθεί, επίσης, ότι στα μεγάλα πολυκαταστήματα, που κανείς δεν έχει το χρόνο να χαμογελάσει και να είναι κοινωνικός δεν υπάρχει αυτή η συσχέτιση με τον αριθμό των πωλήσεων . Οι έρευνες έχουν δείξει, ακόμα, συσχέτιση μεταξύ των συναισθημάτων των εργαζομένων και των συναισθημάτων των πελατών δηλαδή η συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική κατάσταση κάποιου άλλου, αποτέλεσμα γνωστό ως «συναισθηματική μετάδοση». Η μετάδοση θετικών συναισθημάτων στην ομάδα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνεργασία…
Read More