Chief Happiness Officer: Διαμορφώνοντας ένα ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον

Chief Happiness Officer: Διαμορφώνοντας ένα ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον

Για αρκετό κόσμο η διασύνδεση της ευτυχίας με την εργασία φάνταζε και φαντάζει κάτι οξύμωρο. Πολλοί απλά θεωρούν την εργασία ως κάτι που κάνουμε για να λαμβάνουμε τα προς το ζην. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι εφόσον η εργασία αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτελεί μια όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη εμπειρία. Επιπρόσθετα, αρκετά στελέχη οργανισμών και εταιρειών, αν και αναγνωρίζουν τα οφέλη που απορρέουν από το να είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους ευχαριστημένο      με την εργασία του, παραβλέπουν ίσως τη σημασία της εργασιακής ευτυχίας ή δεν τη θέτουν ως προτεραιότητα. 

Οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει. Εν αντιθέσει με το παρελθόν, οι εργαζόμενοι/ες δεν προσλαμβάνονται σε μια εταιρεία και παραμένουν εκεί για όλη την εργασιακή τους πορεία, αλλά αναζητούν συχνά διαφορετικές προκλήσεις ή ευκαιρίες…κάτι καλύτερο. Οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες πλέον, επιδιώκουν ευκαιρίες εργοδότησης που όχι μόνο τους προσφέρουν ένα καλό οικονομικό πακέτο, αλλά κυρίως ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο προωθούνται αξίες και προσεγγίσεις με τις οποίες μπορούν να συνδεθούν. Ως αποτέλεσμα, η προσφορά μιας ευχάριστης εργασιακής εμπειρίας, στη βάση της αναγνώρισης, της εκτίμησης και του αισθήματος εκπλήρωσης στην εργασία, η διασφάλιση δηλαδή της ευτυχίας των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί πλέον επένδυση και βασική προτεραιότητα ενός οργανισμού. 

Η εργασιακή ευτυχία έχει διττά οφέλη τόσο για τους ίδιους του εργαζόμενους όσο για τη συνολική απόδοση του οργανισμού.  Είναι καταρχήν βασική παράμετρος για την παραμονή ενός ατόμου           στον οργανισμό. Όπως έχει καταδείξει μεγάλος αριθμός ερευνών, οι εργαζόμενοι/ες που αισθάνονται ευτυχισμένοι/ες στον εργασιακό χώρο είναι  πιο ενεργητικοί/ές, και δύο φορές πιο παραγωγικοί/ές, έχουν υψηλότερη δέσμευση, ανθεκτικότητα και χαμηλότερα ποσοστά στρες, ασθενειών και επαγγελματικής εξουθένωσης. Με άλλα λόγια, η επένδυση στην ευτυχία των εργαζομένων δεν είναι μπόνους για ένα οργανισμό αλλά ανάγκη, καθώς επηρεάζει την παραγωγικότητα, τα κίνητρα, την αφοσίωση, την διατήρηση της ομάδας και εν τέλει την κερδοφορία και τη συνολική απόδοση του οργανισμού. Επιπρόσθετα, μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην προσέλκυση ικανoύ και ταλαντούχου προσωπικού.

Πώς όμως επιτυγχάνεται η εργασιακή ευτυχία; 

Συγκεκριμένα, η εργασιακή ευτυχία επιτυγχάνεται όταν:

  • Οι εργαζόμενοι/ες απολαμβάνουν και αποδίδουν νόημα στα καθήκοντα που τους ανατίθενται 
  • Νιώθουν κοινωνική σύνδεση με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται
  • Είναι ευχαριστημένοι/ες με τα οφέλη που προσφέρει η εργασία
  • Έχουν το περιθώριο να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους
  • Λαμβάνουν σεβασμό και νιώθουν ότι αναγνωρίζεται η εργασία τους

Αναγνωρίζοντας τα δεδομένα αυτά, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια να αναδεικνύονται νέες προσεγγίσεις και διαδικασίες εντός των εταιρειών με βασικό μέλημα την προσφορά ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος για τη δημιουργία συνθηκών ευζωίας και ευτυχίας στα μέλη του προσωπικού. Επιπρόσθετα, παρατηρούμε αρκετούς φημισμένους και επιτυχημένους οργανισμούς να διαμορφώνουν και να διαθέτουν πλέον ειδικές θέσεις εργασίας για Chief Happiness Officers. Το εν λόγω άτομο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία θετικής οργανωσιακής κουλτούρας, εργασιακής ευτυχίας και ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος για τη διατήρηση των κινήτρων του εργατικού δυναμικού. Αν και η αρμοδιότητα αυτή εντάσσεται στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, οι εταιρείες που έχουν υιοθετήσει αυτό τον εξειδικευμένο ρόλο, από καταρτισμένους επαγγελματίες, προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Ο στόχος δεν είναι πλέον να προσφέρουν απλώς καλές συνθήκες σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τους/τις εργαζόμενους/ες, αλλά να θεωρούν την εργασία και την απασχόληση ως πηγή προσωπικής εκπλήρωσης και ικανοποίησης. 

Φυσικά, αν και η/ο Chief Happiness Officer έχει τον πρώτο λόγο στην προσπάθεια αυτή, εναπόκειται σε κάθε μέλος της εταιρείας, από τη διευθυντική ομάδα έως τους μεμονωμένους εργαζόμενους, να καταβάλει προσπάθεια και να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία ενός θετικού και ευτυχισμένου εργασιακού περιβάλλοντος.

Αυτή είναι μια προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει στον οργανισμό που εργάζομαι, το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, και παρατηρούμε εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, στο CARDET, έχουμε θέσει την εργασιακή ευτυχία και ευζωία ως προτεραιότητα και προς αυτή την κατεύθυνση πέρα από τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, έχουμε ορίσει ειδικά καταρτισμένη Chief Happiness Officer. Επιπρόσθετα έχουμε συγκροτήσει Wellbeing Committee, με εκπροσώπους από όλα τα τμήματα του Οργανισμού. Κυρίως όμως, έχουμε διενεργήσει μια σειρά δράσεων για την πολυεπίπεδη στήριξη της ομάδας. Μεταξύ άλλων, προσφέραμε και προσφέρουμε διαδικτυακές εκπαιδεύσεις σε θέματα όπως η διαχείριση χρόνου, δεξιότητες ανθεκτικότητας και στρες, εργασιακή ευζωία, Θετική Ηγεσία, δωρεάν συνεδρίες συμβουλευτικής/θεραπείας και συνεδρίες mindfulness. Επιπρόσθετα, διοργανώνουμε ανά τακτά διαστήματα ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες και κοινωνικές εκδηλώσεις για την ομάδα μας. Μέσω αυτών των δράσεων παρατηρούμε βελτίωση της συνεργασίας και της σύνδεσης της ομάδας μας, την ενίσχυση των κινήτρων του προσωπικού και μεγαλύτερη δέσμευση με τις αξίες που πρεσβεύει και επιδιώκει να προωθήσει. 

Τα αποτελέσματα αυτά μας ενθαρρύνουν να προτρέψουμε και άλλους οργανισμούς να δημιουργήσουν και να προωθήσουν ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο θα έχει ως κινητήρια δύναμη την ευτυχία. Ιδανικά θα ήταν καλό να εξειδικευτούν στις αρμοδιότητες του/της Chief Happiness Officer αλλά κυρίως να θέσουν ως προτεραιότητα, το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης, την αναγνώριση της συνεισφοράς του ανθρώπινου δυναμικού, την προώθηση της συλλογικής προσπάθειας και ενεργειών που έχουν ως βάση τις ανάγκες και εισηγήσεις όλων των εργαζομένων, ώστε να χτίζεται σιγά-σιγά ένα πρόσφορο περιβάλλον για εργασιακή ευτυχία και συνεπώς υψηλή απόδοση. 

 Βίκυ Χαραλάμπους

Certified Chief Happiness Officer (CARDET Group)

PhD in Positive Organizational Psychology