Δελτίο Τύπου – Πρόγραμμα: BE WELL AT WORK

Δελτίο Τύπου – Πρόγραμμα: BE WELL AT WORK

Η ευημερία στον χώρο εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για υγιείς και δραστήριους εργαζόμενους. Ωστόσο, στα  πλαίσια  της  πανδημίας  αλλά και έπειτα, πολλοί χώροι εργασίας μετατράπηκαν σε ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον που πολλές φορές  λειτουργεί  εξ αποστάσεως. Αυτή η αλλαγή επιφέρει νέες προκλήσεις, ειδικά για τους καινούργιους και τους νεαρούς εργαζόμενους που πρέπει να βρουν  τα  πατήματά  τους στον κόσμο της εργασίας ή που βρίσκονται ακόμα στο  αρχικό στάδιο εκπαίδευσής τους σε ένα πρόγραμμα μάθησης στο χώρο  εργασίας.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να εξοπλίσει τους νεαρούς υπαλλήλους καθώς και τους επαγγελματικούς μέντορές τους με τους κατάλληλους  πόρους, το έργο Erasmus+ BE WELL παρέχει τέσσερα βασικά παραδοτέα: (1) έναν προγραμματισμό ευημερίας 28 ημερών που θα λειτουργήσει ως ένα εξατομικευμένο, διαδραστικό μέσο μάθησης για νεαρούς υπαλλήλους και ως ένα συνοδευτικό εγχειρίδιο πόρων αυτοβοήθειας, (2) ένα  πρόγραμμα κατάρτισης για Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ) διάρκειας 42 ωρών για εκπαιδευτές ΕΕΚ (επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης) που θα εισάγει μοντέλα ευημερίας, μάθησης στον  χώρο εργασίας και μικρο-μάθησης, (3) μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης – που θα ονομάζεται Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα Για όλους σε 6 γλώσσες για την παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων και (4) μια βιβλιοθήκη 35 Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την υποστήριξη των επαγγελματιών του ανθρώπινου δυναμικού για την προώθηση της ευημερίας στον χώρο εργασίας.

Υπό την ηγεσία του Ισπανού συντονιστή STP Europa, έξι οργανισμοί-εταίροι από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία εργάζονται σε αυτό το έργο από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2024. Ειδικά στο δεύτερο μισό του έργου, υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες να συμμετάσχετε και να επωφεληθείτε από πρώτο χέρι από τους πόρους  που  αναπτύχθηκαν. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις προώθησης του BE-WELL και στις επτά χώρες εταίρους για τη δοκιμή της κατάρτισης ΣΕΑ και των πόρων μικρο-μάθησης με νεαρούς υπαλλήλους, επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και εκπαιδευτές/μέντορες ΕΕΚ.

Μείνετε ενημερωμένοι για την πρόοδο του έργου και ετοιμαστείτε να συμμετάσχετε σε μία από αυτές τις δραστηριότητες για να γίνετε ο πρωτοπόρος  του  BE  WELL στον χώρο εργασίας σας. Βρείτε μας στο διαδίκτυο στο https://be-wellproject.eu ή εγγραφείτε στα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook  facebook.com/bewellerasmus και στο LinkedIN linkedin.com/company/be-well-project.