Παρουσίαση του έργου CAREER COMPASS εν συντομία…

Παρουσίαση του έργου CAREER COMPASS εν συντομία…

To έργο “Career Compass” έχει ως στόχο να στηρίξει τους νέους ενήλικες στις κοινότητές μας να αναπτύξουν τις δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας και της ανθεκτικότητάς τους για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στη μετα-πανδημική κοινωνία και αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, στοχεύει στη βελτίωση της παροχής δια βίου συμβουλευτικής στις περιοχές των εταίρων και στην ενίσχυση της ενσωμάτωσής της στις δομές δια βίου μάθησης, αναπτύσσοντας μια σειρά 40 πόρων μικρομάθησης που συνδέονται με το σκωτσέζικο πλαίσιο δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη τοπικών συνεργειών μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης.

Το Career Compass θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παροχής μιας νέας παρέμβασης σχεδιασμού σταδιοδρομίας για την υποστήριξη νέων ενηλίκων που έχουν εγκαταλείψει την επίσημη εκπαίδευση, έχουν υποστεί απώλειες θέσεων εργασίας λόγω πανδημίας ή βρίσκονται σήμερα σε ευάλωτες θέσεις εργασίας. Θα υιοθετήσει μια ‘από την αρχή’ προσέγγιση για την ανάπτυξη αυτών των νέων πόρων σε εισαγωγικό και προχωρημένο επίπεδο. Με τους στόχους για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού να εντάσσονται όλο και περισσότερο στις συνολικές πολιτικές διά βίου μάθησης των κρατών μελών, το μοντέλο που αναπτύχθηκε από το έργο Career Compass θα είναι σχετικό και εφαρμόσιμο πέρα από την αρχική ομάδα-στόχο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όπου παρέχονται υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Όλοι οι εταίροι του έργου Career Compass στοχεύουν να εργαστούν προς τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και των ενδιαφερόμενων φορέων σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβάνοντας τα σχολεία και τις υπηρεσίες υποστήριξης της απασχόλησης.

Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του έργου CAREER COMPASS …

Η διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2023. Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν σε αυτή την πρώτη συνάντηση, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους και τις οργανώσεις τους, ξεκινώντας μια συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη του έργου και καθορίζοντας προθεσμίες για τα επόμενα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν.

Οι εταίροι συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο στις 5 Μαΐου 2023, προκειμένου να παρουσιαστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα πρότυπα για το υλικό εκπαίδευσης για επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η επόμενη δια ζώσης συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Βαλένθια (Ισπανία) στις 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου CAREER COMPASS …

Τα αποτελέσματα του έργου συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες που προβλέπονται εντός της περιόδου υλοποίησης του έργου:

  • R1: Μια σουίτα 40 πόρων για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας, 32 εκ των οποίων αφορούν το σκωτσέζικο πλαίσιο διαχείρισης της σταδιοδρομίας και 8 πόροι που υποστηρίζουν τους νέους ενήλικες να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους στο μεταβαλλόμενο τοπίο της σταδιοδρομίας τους.
  • R2: Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτές ενηλίκων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους στον τομέα της καθοδήγησης.
  • R3: Μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης – που ονομάζεται MOOC – θα αναπτυχθεί και θα συμπληρωθεί με τους καινοτόμους πόρους του προγράμματος σπουδών για νέους ενήλικες και για επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και του επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • R4: Εργαστήρια διαχείρισης σταδιοδρομίας που θα διοργανωθούν από όλους τους εταίρους στις κοινότητές τους πριν από το τέλος του έργου.

Οι εταίροι του έργου CAREER COMPASS …

RightNow ehf (Iceland) – συντονιστές του έργου

http://www.thorvald.eu/

thorvald@rightnowgroup.eu

Future in Perspective Limited (Ιρλανδία)

https://www.facebook.com/futureinsperspective/

Institute of Development Ltd. (Κύπρος)

info@iodevelopment.eu

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP V (Ισπανία)

https://www.ifescoop.eu/

fernandoifes@gmail.com

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante (Κροατία)

imataija.dante@gmail.com

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU (Τσεχία)

http://www.trainers-alliance.eu/

aliance@email.cz

OSRODEK SZKOLENIOWO-BADAWCZY INNEO (Πολωνία)

http://www.inneo.org.pl/

m.kordon@inneo.org.pl

Rightchallenge – Associação (Πορτογαλία)

http://www.rightchallenge.org/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου.

Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο 01.11.2022- 31.10.2024

2022-1-IS01-KA220-ADU-000087196