Με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας την εξέλιξη του έργου DIVERSITe

Με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας την εξέλιξη του έργου DIVERSITe

Με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας την εξέλιξη του έργου DIVERSITe…

Eνός έργου που έχει ως στόχο να παρέχει σημεία πρόσβασης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης για τη διαχείριση της διαφορετικότητας σε πολυεθνικά και ηλικιακά διαφορετικά εργασιακά σύνολα.


Η υλοποίηση του έργου χωρίζεται σε 4 βασικά στάδια τα οποία περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες και σημαντικά επιτεύγματα. Σε αρχικό στάδιο οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, καθορίζοντας έτσι και τα επόμενα βήματα του έργου.


Σε δεύτερη φάση μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις συζητήθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του δεύτερου πακέτου εργασίας (WP2) : Διαχείριση της διαφορετικότητας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Εκπαιδευτικοί πόροι μέσω κινητών τηλεφώνων για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, μάνατζερς και εργαζόμενους.


Σε τρίτη φάση οι εταίροι συναντήθηκαν και πάλι για να καθορίσουν το πλαίσιο του WP3, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τους Επαγγελματίες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με σκοπό να αναπτύξουν τις ψηφιακές και παιδαγωγικές τους δεξιότητες, για τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει επίσης την παροχή κατάρτισης σε επαγγελματίες ΕΕΚ, ώστε να μπορούν να παρέχουν το πλήρες πακέτο κατάρτισης DIVERSITe.

Σύντομα οι εταίροι θα οριστικοποιήσουν τους 10 εθνικούς Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και θα ετοιμάζουν την πιλοτική μορφή των ηλεκτρονικών περιοδικών DIVERSITe, των διαδραστικών γραφημάτων και του MOOC.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

https://diversiteproject.eu/