ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – POSITIVE ACADEMY

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – POSITIVE ACADEMY

Newsletter #1 :

Ο ιός Covid 19 έχει επηρεάσει σε παγκόσμιο επίπεδο τις ζωές των ανθρώπων! Ανεξάρτητα αν μολύνθηκαν από τον ιό ή όχι η ανάγκη για την ενισχυση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού αλλά και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας έχει αυξηθεί.  

Το έργο “Positive Academy” με αφορμή την ανάγκη για ψυχική περίθαλψη, έρχεται να εξοπλίσει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ευημερίας. Επιπλέον, τους δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες από το πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας, της επιστήμης της ευτυχίας, και των εφαρμογών της στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μέσω της Θετικής Συμβουλευτικής.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα μέσω του 1ου του ενημερωτικού δελτίου εδώ.