Το τελευταία νέα του έργου POSITIVE ACADEMY

Το τελευταία νέα του έργου POSITIVE ACADEMY

NEWSLETTER #3

Το Positive Academy, έχοντας ολοκληρώσει την προηγούμενη έρευνα που εστίασε στα βασικά θέματα και τις επιπτώσεις της ανθεκτικότητας, βρίσκετα τωρα στην ευχάριστη θέση να μοιραστεί τα αποτελέσματα με όλους εσάς. Πρόσφατα, οι εταίροι έχουν προχωρήσει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και Εκπαιδευτές που συνεργάζονται με Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει καινοτόμες ασκήσεις που βασίζονται στις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας.

Το πρόγραμμα αποτελείται από επτά εκπαιδευτικά μέρη, τα οποία επικεντρώνονται σε διαφορετικές πτυχές της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας, με σκοπό να ενισχυθούν οι δεξιότητες των Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας στην αντιμετώπιση των ψυχολογικά απαιτητικών περιβαλλόντων.

Βρείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα μέσα από το 3ο ενημερωτικό δελτίο του έργου.