Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Ltd ανακοινώνει την έναρξη ΝΕΟΥ Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η επιλογή σπουδών και επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μας, αλλά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Τις πιο πολλές φορές η επιλογή αυτή γίνεται χωρίς επιστημονικά κριτήρια και βασίζεται σε τυχαία ή περιβαλλοντικά δεδομένα. Το αποτέλεσμα είναι οι νέοι μας να μένουν αβοήθητοι και να κάνουν επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, στις ικανότητες  και τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα με αποτέλεσμα να απογοητεύονται, να ματαιώνονται και αρκετές φορές να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που παρέχουμε περιλαμβάνει σύγχρονα τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, τα οποία χορηγούνται σύντομα και ηλεκτρονικά. Βασική καινοτομία, αποτελεί το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων συσχετίζονται με  τα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ πεδία ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων, ούτως ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές με απλό και έγκυρο τρόπο κατά την επιλογή των μαθημάτων και των κλάδων που προσφέρονται.

Διαδικασία διεξαγωγής:

Tο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει:

  • 2 συναντήσεις με ειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, συνολικής διάρκειας περίπου 3½ ωρών
  • Συμπλήρωση τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων και προσωπικότητας (ή/ και ικανοτήτων)
  • Συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό (την αναφορά αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών εργαλείων σε έντυπη μορφή, χρήσιμες έρευνες και οποιοδήποτε άλλο ενημερωτικό υλικό χρειαστεί).