Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

News
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Ltd ανακοινώνει την έναρξη ΝΕΟΥ Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η επιλογή σπουδών και επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μας, αλλά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Τις πιο πολλές φορές η επιλογή αυτή γίνεται χωρίς επιστημονικά κριτήρια και βασίζεται σε τυχαία ή περιβαλλοντικά δεδομένα. Το αποτέλεσμα είναι οι νέοι μας να μένουν αβοήθητοι και να κάνουν επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, στις ικανότητες  και τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα με αποτέλεσμα να απογοητεύονται, να ματαιώνονται και αρκετές φορές να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που παρέχουμε περιλαμβάνει σύγχρονα τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, τα οποία χορηγούνται σύντομα και ηλεκτρονικά. Βασική καινοτομία, αποτελεί το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων συσχετίζονται με  τα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ πεδία…
Read More