ΝΕΟ! TΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ

ΝΕΟ! TΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ

News
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι «Τεχνικές για επιτυχία στο σχολείο και στη ζωή» είναι ένα πρόγραμμα συναισθηματικής και κοινωνικής εκπαίδευσης, που σκοπό έχει να βοηθήσει παιδιά και έφηβους να κάνουν τη στροφή προς τα μέσα, να έχουν μια πιο ισορροπημενη ανάπτυξη, να είναι πιο ευτυχισμένοι και να επιτύχουν στις επαγγελματικές τους αναζητήσεις. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα κενό στη σχολική εκπαίδευση που είναι περισσότερο εστιασμένη στη γνωστική ανάπτυξη. ΣΤΟΧΟΙ Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες του προγράμματος βοηθούν τα παιδιά ώστε: Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τουςΝα αποδεχτούν και να εκτιμήσουν τον εαυτό τουςΝα σκέφτονται θετικά και αισιόδοξαΝα βελτιώσουν τις σχέσεις τουςΝα μάθουν να συνεργάζονταιΝα δώσουν νόημα και ομορφιά στη ζωή τουςΝα μάθουν να προγραμματίζουν, να οργανώνονται και να θέτουν στόχουςΝα γνωρίσουν νέες και…
Read More
Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

News
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Ltd ανακοινώνει την έναρξη ΝΕΟΥ Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η επιλογή σπουδών και επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μας, αλλά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Τις πιο πολλές φορές η επιλογή αυτή γίνεται χωρίς επιστημονικά κριτήρια και βασίζεται σε τυχαία ή περιβαλλοντικά δεδομένα. Το αποτέλεσμα είναι οι νέοι μας να μένουν αβοήθητοι και να κάνουν επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, στις ικανότητες  και τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα με αποτέλεσμα να απογοητεύονται, να ματαιώνονται και αρκετές φορές να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που παρέχουμε περιλαμβάνει σύγχρονα τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, τα οποία χορηγούνται σύντομα και ηλεκτρονικά. Βασική καινοτομία, αποτελεί το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων συσχετίζονται με  τα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ πεδία…
Read More