Χαρτογραφώντας τις ανάγκες και προκλήσεις των νηπιαγωγών της Κύπρου

Χαρτογραφώντας τις ανάγκες και προκλήσεις των νηπιαγωγών της Κύπρου

Blog
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ProW («Ενίσχυση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία») πραγματοποιήθηκε μια έρευνα στην προδημοτική εκπαίδευση της Κύπρου με σκοπό την  χαρτογράφηση των αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει το επάγγελμα του νηπιαγωγού της Κύπρου εν έτει 2021. Η εν λόγω έρευνα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του ερευνητικού κέντρο CARDET, του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.  Συγκεκριμένα, για τους σκοπούς της έρευνας, αξιοποιήθηκε η συνδυαστική μελέτη ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας μέσω ερωτηματολογίου και ομάδας εστίασης. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 104 νηπιαγωγοί που εργάζονται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στην ομάδα εστίασης συμμετείχαν 7 νηπιαγωγοί και από τους δύο τομείς αντίστοιχα.  Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με τη δημιουργία, διατήρηση…
Read More
Ευζωία (well-being) στο χώρο εργασίας στη βάση του μοντέλου PERMA

Ευζωία (well-being) στο χώρο εργασίας στη βάση του μοντέλου PERMA

Blog
Η ευζωία στο χώρο εργασίας λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση, καθώς οι σύγχρονοι οργανισμοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσάρεστες προκλήσεις που συνδέονται με το στρες και την επαγγελματική εξουθένωση. Σύμφωνα με μελέτες, ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και γενικότερα θέματα υγείας που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος και που επηρεάζουν δραματικά την παραγωγικότητα, την υγεία και την εργασιακή  ικανοποίηση.  Από την άλλη, επιβεβαιώνεται η σχέση μεταξύ της ευζωίας των εργαζομένων και θετικών αποτελεσμάτων, όπως υψηλότερη απόδοση στον ρόλο, παραγωγικότητα, δέσμευση, παρακίνηση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικότητα, καλύτερη διαχείριση του στρες και μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Συνεπώς, κρίνεται ζωτικής σημασίας για όλους τους εργαζόμενους να διατηρήσουν το βέλτιστο επίπεδο του ευ ζην τους. Το μοντέλο «PERMA» (Seligman, 2012) αποτελεί ένα προσιτό πλαίσιο για την προώθηση της ευζωίας  στο χώρο εργασίας, το…
Read More
Chief Happiness Officer: Διαμορφώνοντας ένα ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον

Chief Happiness Officer: Διαμορφώνοντας ένα ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον

Blog
Για αρκετό κόσμο η διασύνδεση της ευτυχίας με την εργασία φάνταζε και φαντάζει κάτι οξύμωρο. Πολλοί απλά θεωρούν την εργασία ως κάτι που κάνουμε για να λαμβάνουμε τα προς το ζην. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι εφόσον η εργασία αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτελεί μια όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη εμπειρία. Επιπρόσθετα, αρκετά στελέχη οργανισμών και εταιρειών, αν και αναγνωρίζουν τα οφέλη που απορρέουν από το να είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους ευχαριστημένο      με την εργασία του, παραβλέπουν ίσως τη σημασία της εργασιακής ευτυχίας ή δεν τη θέτουν ως προτεραιότητα.  Οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει. Εν αντιθέσει με το παρελθόν, οι εργαζόμενοι/ες δεν προσλαμβάνονται σε μια εταιρεία και παραμένουν εκεί για όλη την εργασιακή τους πορεία,…
Read More
Αποτελεσματική Διαχείριση Ηλικίας στους Οργανισμούς

Αποτελεσματική Διαχείριση Ηλικίας στους Οργανισμούς

Blog
Τι είναι η διαχείριση ηλικίας;  Ο όρος «διαχείριση της ηλικίας» (Age Management) αναφέρεται στις προσεγγίσεις που στόχο έχουν να εξοπλίσουν τους οργανισμούς με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να εφαρμόζουν κατά την προσέλκυση, διαχείριση και διατήρηση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, επιδιώκοντας πάντα την εκπλήρωση των οργανωσιακών στόχων.  Συγκεκριμένα, η διαχείριση ηλικίας αποτελεί πολυδιάστατη προσέγγιση που στοχεύει να βοηθήσει τους εργοδότες να διαχειριστούν αποτελεσματικά και να αφομοιώσουν τους ώριμους εργαζομένους (50 ετών και άνω) αλλά και το ενδεχόμενο μελλοντικό ώριμο εργατικό δυναμικό που δύναται να προσελκύσουν στον οργανισμό. Περιλαμβάνει διάφορες διαστάσεις  που αφορούν κυρίως την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη γήρανση και υιοθέτηση ορθών συμπεριφορών, ένταξη της διαχείρισης ηλικίας στις πολιτικές ΔΑΔ, προώθηση της ενεργούς γήρανσης στο χώρο εργασίας, προώθηση της ικανότητας προς εργασία και της παραγωγικότητας, δια βίου…
Read More
7 Προκλήσεις της εξ αποστάσεως Διεύθυνσης προσωπικού

7 Προκλήσεις της εξ αποστάσεως Διεύθυνσης προσωπικού

Blog
 Πλέον ο αριθμός των εργαζομένων στην ΕΕ που χαρακτηρίζονται ως «remote workers» εκτιμάται ότι θα φτάσει το 40%, ως αποτέλεσμα των μέτρων κατά της πανδημίας (Eurofound, 2020). Όπως φαίνεται, στην Κύπρο και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους που άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι μετά την πανδημία δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με την τηλεργασία. Η πανδημία, λοιπόν, ήταν η αιτία να αλλάξει ο τρόπος που εργαζόμαστε, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Ωστόσο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι/ες κατά την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον της εξ αποστάσεως εργασίας δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί. Είναι πολλοί/ες οι Διευθυντές/τριες και επαγγελματίες στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού που καταβάλλουν προσπάθεια να εφαρμόσουν καλές πρακτικές ώστε να διασφαλίσουν την παραγωγικότητα, την ευζωία και τη δέσμευση του εργατικού δυναμικού…
Read More
Promoting Well-being in the workplace; the case of Cyprus

Promoting Well-being in the workplace; the case of Cyprus

Blog
The subject of well-being in the workplace is more current than ever. The new normal as a result of the COVID-19 pandemic, especially concerning the way that it has affected working conditions (e.g., remote work), highlights the importance of placing a special focus on the psychosocial well-being of employees at work policies and initiatives.   A survey on well-being at work was disseminated among HR professionals in Cyprus, by the Institute of Development and GrantXpert consulting, in the framework of the THRIVE@WORK project. The aim of the survey was to examine the perceptions and viewpoints of HR professionals concerning the importance of protecting well-being at work, the challenges they face during their efforts, the identification of best practices and their intentions in developing well-being programmes. A total of 37 HR professionals…
Read More
10 + 1 εισηγήσεις για την ΕΥΖΩΙΑ και Ψυχική Ανθεκτικότητα των Εκπαιδευτικών

10 + 1 εισηγήσεις για την ΕΥΖΩΙΑ και Ψυχική Ανθεκτικότητα των Εκπαιδευτικών

Blog
Είναι αποδεδειγμένο ότι οι εκπαιδευτικοί συγκαταλέγονται μεταξύ των επαγγελματιών με τα υψηλότερα επίπεδα εργασιακού στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί μας χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και καλύτερες στρατηγικές για να διαχειριστούν τις απαιτήσεις του επαγγέλματος και να είναι σε καλύτερη θέση όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να ευδοκιμήσουν και να γίνουν καλύτερα πρότυπα για τους μαθητές/τριες.Δείτε πιο κάτω 11 τεκμηριωμένες στρατηγικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί (αλλά και κάθε άνθρωπος), για ενίσχυση της ευζωίας, οι οποίες απορρέουν από το επιστημονικό πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας.1. Επικέντρωση στην ΚΑΛΟΣΥΝΗ και την ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ.Μια πράξη εκτίμησης ή καλοσύνης παράγει θετικά συναισθήματα, ισχυρότερες κοινωνικές σχέσεις και βελτιωμένη ευζωία. Σκεφτείτε απλούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενσωματώσετε την ευγνωμοσύνη και την καλοσύνη στην ημέρα σας. Και το καλύτερο; Η καλοσύνη και…
Read More

Διεθνής Ημέρα Ευτυχίας: Iδέες για ενίσχυση της ευτυχίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή

Blog
Η 20ή Μαρτίου είναι η Διεθνής Ημέρα Ευτυχίας, μια ημέρα που καθιερώθηκε για να μας υπενθυμίσει ότι το να είμαστε ευτυχισμένοι/ες είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Το 2011, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που αναγνώρισε την ευτυχία ως "θεμελιώδη ανθρώπινο στόχο" και ζήτησε "μια πιο περιεκτική, δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης που να προάγει την ευτυχία και την ευημερία όλων των ανθρώπων". Ακολουθούν μερικές πρακτικές ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ευτυχίας μας και της ευτυχίας των άλλων γύρω μας. Φυσικά, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι/ες για τη δική μας ευτυχία 365 ημέρες το χρόνο - αλλά το να της αφιερώσουμε μια ειδική ημέρα, αναδεικνύει τη σημασία της ευτυχίας και της ευζωίας και δείχνει στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ότι αυτό είναι κάτι…
Read More
Work in the time of COVID-19

Work in the time of COVID-19

Blog
As the COVID-19 outbreak is unfortunately spreading and with our government announcing extra measures of shutting the operation of schools and many retail and catering businesses until the end of April, more and more businesses prioritise the protection of their people’s health whilst attempting to minimise disruption of operations.  Maintaining an agile approach and with the help of technology many businesses (office-based work) are able to accommodate remote working.  Assisting their employees to work from home maintains the general guidelines of staying safe by self-isolating during this critical time of global health crisis. One thing’s for sure. Planning ahead pays off. Companies which already have a teleworking set-up available and who have a business continuity plan in place will come on top.  If you are one of the people whose…
Read More
What is an HR audit and why is it important?

What is an HR audit and why is it important?

Blog
When it comes to risks in the management of human resources, employers and HR professionals should not simply wait for an inspection by the Department of Labour, the Social Insurance Services, the Income Tax office or another government bureau to knock on their door.  Regular audits are the best way to defend an organisation against potential employment claims, adverse government department findings or fines. Most people are familiar with annual financial audits (the legal requirement for organisations to provide reasonable assurance that their financial statements are complete and accurate) but not many have heard of HR Audits.  The performance of people (human resources) is one of the most difficult aspects of organizational performance to measure. HR audits can provide valuable help in this direction as they are a powerful tool…
Read More